Högskolorna i Finland får beröm av utländska studerande – Hälften tänker stanna kvar efter avlagd examen

HBL intervjuad Choi Wai Shan från Hong Kong år 2011. Hon studerade då på Helsingfors universitet, och ville gärna stanna i Finland för att jobba. Bild: HBL-Arkiv / Tor Wennström

Ungefär 50 procent av utlänningarna som studerar för sista året i Finland planerar att antingen bli kvar och jobba eller rikta in sig på fortsatta studier efter att de fått sin examen.

Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar en färsk utredning från Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsens rapport International Student Barometer baserar sig på enkätsvar av sammanlagt 6 650 utländska studerande från 13 olika universitet och två yrkeshögskolor. 4 396 av studerandena avlägger hela sin examen i Finland.

90 procent at studerandena som deltog i undersökningen var nöjda med introduktionen till studierna och med servicen de fått direkt efter att de anlänt till Finland. Dessutom var 87 procent av studerandena nöjda eller mycket nöjda med studierna som helhet. Så gott som alla (97 procent) uppfattade dessutom Finland som ett säkert land.

Trots att högskoleutbildningen i Finland fick mycket beröm har endast en fjärdedel av dem som studerar för sista året planer på att stanna kvar för att jobba i över två år. I och med att tio procent av sista årets studerande planerar att stanna kvar och jobba en kortare tid än två år och 14 procent vill fortsätta studera vid sin högskola, är den sammanlagda andelen sista årets studerande som blir kvar i Finland efter sin examen ändå cirka 50 procent.

En fjärdedel av sista årets utländska studerande tänker å sin sida flytta utomlands efter att ha fått sin examen och en femtedel vet ännu inte vad de ska ta sig till efter examen.

Nästan hälften av studerandena som deltog i enkätundersökningen var missnöjda med undervisningspersonalens stöd och handledning kring arbets- och karriärmöjligheter. Dessutom visste 38 procent av studerandena inte hur de kunde få kontakt med högskolornas karriär- och rekryteringstjänster.

Sammanlagt 20 000 utlänningar studerar för examen i finländska högskolor. 77 procent av dem kommer från länder utanför Europeiska Unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och måste således betala läsårsavgift.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning