Högre vinst för Saga Furs

Pälsauktionsbolaget Saga Furs förbättrade sitt rörelseresultat i fjol. Förtroendet på pälsmarknaden har återhämtat sig, vilket syns i en högre försäljningsprocent på räv- och minkskinn.

Enligt verksamhetsberättelsen och bokslutet för Saga Furs förbättrades bolagets rörelseresultat med 11,7 miljoner euro och uppvisade 5,8 miljoner euro vinst. Koncernens omsättning ökade med 23 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och var 52,7 miljoner euro. Priserna på räv- och minkskinn ökade med 38 procent.

Förtroendet på marknaden har återvänt, vilket syntes i en ökad försäljningsprocent på räv- och minkskinn samt stigande prisnivåer på koncernens två första auktioner för räkenskapsperioden.

Kinas aktivitet på marknaden ökade avsevärt under räkenskapsperioden. Nästan dubbelt så många rävskinn exporterades till landet jämfört med föregående säsong. En återhämtning av den ryska marknaden avspeglades också på säsongens auktioner. Också den europeiska modeindustrins aktivitet avspeglades i resultatet.