Nordeas Panama-utredning: Datum ändrades retroaktivt men ingen fick hjälp med skattesmitning

Bild: Markku Ulander

De anställda på Nordeas kontor i Luxemburg var inte initiativtagare till grundandet av offshore-bolag och bidrog inte heller aktivt till kundernas eventuella skattesmitning. Det framgår av en intern utredning som Nordea gjort i samband med Panamaläckan.

De anställda vid Nordeas kontor i Luxemburg var inte initiativtagare till grundandet av offshore-bolag och bidrog inte heller aktivt till kundernas eventuella skattesmitning, framgår det ur utredningen.

Utredningen fann sju fall där man hade brutit mot företagets interna principer i samband av förnyande av fullmakter. Även om man brutit mot principerna uppskattar Nordea att "troligen" inte brutit några lagar. I alla sju fall var det frågan om retroaktivt ändrande av datum.

Utredningen granskade också 21 private banking-kunder bosatta i Norden och med en aktiv offshorestruktur under perioden 2010-2016. Private banking erbjuds åt förmögna privatpersoner, samfund och stiftelser. Bland dessa kunder finns fem fall som kräver tilläggsutredning.

Historisk dataläcka

Bankkoncernens verksamhet lyftes fram under våren i samband med den så kallade Panamaläckan. Enligt handlingar som Yles granskande program MOT hade kommit över hade Nordeas enhet i Luxemburg grundat närmare 400 skatteparadisbolag åt sina kunder i Panama och på Brittiska Jungfruöarna.

Enligt Nordeas utredning hade kontoret i Luxemburg i april 562 offshore-företag bland sina kunder. 129 av dem hade registrerats till Panama eller administrerades av advokatbyrån Mossack Fonseca, som hade en central roll i läckan.

Av utredningen framgår även att Nordea kräver ytterligare redovisning av 68 kunder för att försäkra att bolagens förmånstagare skött om sina skatter.

Nordeas koncernchef Casper von Koskull säger i ett pressmeddelande att han är besviken på de brister som kommit fram i samband med förvaltningsrutiner och övervakning, Han är trots allt lättad över att det inte kommit fram några bevis på att bankens anställda skulle ha aktivt främjat skattesmitning.

– Vi tolererar inte att Nordea utnyttjas som en bas för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering. Nordea är den största banken i Norden och har en särskild skyldighet att vara en god samhällsaktör. Skatter är obligatoriska, och det är absolut nödvändigt för samhället i stort att företag och privatpersoner följer skattelagstiftningen. Vi förstår att det inte räcker med att följa lagen. Vi måste anpassa oss till våra intressenters förväntningar och till de normer som finns i samhället i dag för att förtjäna kundernas förtroende, säger Koskull.

Nordea meddelar även att kontoret i Luxemburg ska slås ihop med den nordiska organisationen. Enligt ett pressmeddelande strävar banken efter att hela organisationen ska följa de interna principerna. Samtidigt kommer också den interna bevakningen att förstärkas.

Nordea kommer även att byta ut hela styrelsen på enheten i Luxemburg.

Enligt Nordea är det sannolikt att enhetens verksamhet fortsätter i snävare omfattning. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning