Högre makter, bedrägeri och barnkonventionen

Om barnets bästa är i konflikt med någon annans intresse, bör barnets bästa gälla i första hand.

Min mans farmor och farfar var bördiga från Tervola, en vackert belägen ort vid riksväg fyra, dryga 40 km norr om Kemi. Han har i sina arkiv ett dokument daterat i slutet på 1800-talet som gälle...