Högre lön hos grannen? Ja och nej

Bland annat vid Stockholms universitet utbildas lärare, och det är också i Stockholmsområdet som lärarbristen är störst och lönerna högst. Bild: Mostphotos

Nyutexaminerade som börjar jobba på orter med lärarbrist får högre lön än i Finland. Men äldre lärare kan tvingas gå ner i lön om de flyttar till Sverige.

STOCKHOLM I Finland är medellönen för klasslärare (utan dubbelbehörighet) 3 523 euro. I Sverige var snittlönen för en grundskollärare 31 200 kronor eller 3 294 euro 2015.

Men skillnaderna i lönesystemen är stora mellan länderna och försvårar jämförelsen. Hur lönen påverkas vid en eventuell flytt till Sverige beror också på i vilket skede av karriären man är och var man jobbar.

I Finland följer lärarlönerna bestämda tariffer i kollektivavtalet. Ingångslönen för en klasslärare är 2 603 euro, utan egentlig variation.

I Sverige är lönerna däremot individuella och sätts i förhandlingar mellan läraren och arbetsgivaren. Eftersom bristen på arbetskraft är stor på flera håll i Sverige har lönerna stigit de senaste åren.

För en nyutexaminerad lärare finns det därför goda möjligheter att förhandla till sig en hyfsad startlön. Enligt Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, är en lön på motsvarande 3 250–3 350 euro inte ovanlig i storstadsområdena.

I de skolorna kan det hända att en pedagogiskt mindre erfaren lärare får bättre lön än en lärare som har arbetat på samma plats en längre tid. I Sverige är det inte heller ovanligt att lärare byter arbetsgivare för att få upp sin lön.

I Finland finns det däremot ålderstillägg som ger automatiska lönetillägg – efter tjugo år har en klasslärares lön ökat med 27 procent.

En OECD-jämförelse från 2011 visar att svenska lärares löneutveckling är mer sammanpressad än de finländska kollegernas. Enligt den har en svensk lärare med femton års erfarenhet också lägre lön i jämförelse med andra akademikeryrken än vad fallet är i Finland.

Skillnaderna mellan arbetsgivare och orter är stor i Sverige. Enligt Robert Nilsson finns det orter som betalar nyblivna lärare till och med tusen euro mindre i månaden än i storstadsområdena.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03