Högre bot gav lägre fart

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

En av de första åtgärderna regeringen Sipilä beslöt om var en kännbar förhöjning av ordningsboten som utdöms för lindrigare förseelser.

I trafiken gäller det främst fortkörning, den står för 85 procent av all ordningsbot. Före förhöjningen som skedde i september 2015 kostade det 85 euro att köra högst 15 kilometer för fort där hastighetsbegränsningen är 60 kilometer i timmen, nu taxeras förseelsen till 170 euro.

Det var inte av omsorg om trafiksäkerheten som bötesbeloppen höjdes, motivet var helt fiskalt, staten vill ha in mera pengar. Att ett strängare straff eventuellt också skulle få finländarna att lätta på gaspedalen ingick inte i motiveringarna.

Nu visar en undersökning vid Institutet för kriminologi och rättspolitik att den höjda ordningsboten har påverkat trafikbeteendet.

Efter förhöjningen minskade fortkörningen på riks- och stamvägar med cirka nio procent. Minskningen var störst vid polisens kamerastolpar och när en polisbil var synlig. Antalet bilar som fotograferades med för hög fart minskade med en tredjedel.

Forskarna påpekar ändå att fortkörningen hade börjat minska redan före höjningen av ordningsboten, och att den automatiska trafikövervakningen också har ökat avsevärt. Men även om den dyrare påföljden inte är den enda orsaken till minskningen är forskarnas helhetsbedömning i alla fall att boten bidrog till de lägre hastigheterna.

Slutsatsen att strängare påföljder får medborgarna att tänka efter stärks av att det också visar sig att antalet återfall minskade, efter förhöjningen gjorde cirka åtta procent färre förare sig skyldig till en ny förseelse inom ett år efter den föregående.

Regeringen nådde det fiskala målet, i fjol utdömdes ordningsbot för nästan 42 miljoner euro, mot cirka 20 miljoner före förhöjningen. Men det blev också en bonuseffekt, vid sidan av de ökade intäkterna blev trafiken litet säkrare.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning