Höghus i villastaden upprör i Britas

– Staden ber om utlåtanden men det är allt. Vår åsikt hade ingen betydelse, säger Osmo Lappo som menar att det är stor skillnad mellan ord och handling i Helsingfors som vill öka de boendes inflytande.

På onsdagen godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring som känns rejält i utkanten av Britas idrottspark. Enligt den nya planen får det byggas höghus i ett villaområde som fram till nu varit närmast intakt sedan kriget. I området finns drygt 200 frontmannahus och liknande hus som Sverige en gång i tiden donerade. Området har fram till nu värnats hårt av museifolket. De boende har fått välja fernissan på fasaden men till exempel inte bygga garage för bilen. Tomterna är inte stora, det är tätt byggt med små gränder.

– Det här är brottsplatsen, säger Osmo Lappo.

Vi står där Birgittavägen ansluter till Britasvägen. Osmo Lappo pekar på Elantos gamla fastighet. I slutet på 1980-talet ville Elanto riva och bygga en ny större och modern stormarknad. Det blev nej. Mataffären stängde på 1990-talet. I dag är huset närmast en samlingsplats för "byborna".

– De som äger fastigheten driver hårt på ett nybygge. De har anlitat en arkitektbyrå och förhandlat med staden, berättar Osmo Lappo.

Planen, stadens plan, är att bygga ett höghus. Fem våningar och mitt i korsningen, enligt ritningarna. Om det blir verklighet är det inte längre möjligt att från Britasvägen köra in på Pirjovägen som invånarna uppfattar som villaområdets huvudgata. Det betyder att genomfartstrafiken ökar i många trånga gränder.

Besvärsprocess

Osmo Lappo som bor ett stenkast från det som han kallar brottsplatsen är professor emeritus i arkitektur. Tillsammans med boendeföreningen har han i ett och ett halv års tid kämpat mot stadens förslag. Förgäves, för nu är ju saken avgjord? Nej, säger Lappo. Så fort bygglov beviljas börjar en besvärsprocess. Kanske kunde den hägrande tvisten ha undvikits om staden ens lite kommit emot invånarnas krav? Stadsbornas inflytande och demokrati diskuterade på onsdagens fullmäktigemöte.

– Det är uppenbart att kritiken klingat för döva öron, sade SDP:s Petra Malin som inte var nådig i sin recension av stadens sätt att leva upp till de egna kraven på ökat medbestämmande.

Åsikten delas i Helsingfors av många. Tjänstemännen arrangerar invånarmöten i syfte att lyssna och förklara och samla in bättringsförslag men sedan händer inget. Fallet Britas är en ytterlighet, kampen om flygplatsen i Malm en annan.

Planerarna följer de riktlinjer som stadsfullmäktige bestämt. Nu gäller att bostadsbristen i fort växande Helsingfors är enorm.

Förslaget till det nya Britas utgår från Spårjokern. Stadsbanan kommer att löpa längs Britasvägen, vilket samtliga inblandade menar att är förträffligt. Enligt Osmo Soininvaara (Gröna) blir det bara problem med bilar som kör ut från Birgittavägen till vänster på Britasvägen för de måste i så fall in i samma körfil med spårvägen.

Till det säger Osmo Lappo:

– Märkligt att Soininvaara som var vice ordförande i stadsplaneringsnämnden inte vet att Spårjokerns skenor inte kommer att dras mitt på Britasvägen. Skenorna löper på södra sidan av vägen.

Som biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna) ser det har den nya detaljplanen i Britas bearbetats omsorgsfullt och den är bra.

– I fortsättningen blir det flera sådana här detaljplaner med systematiskt utfyllnadsbyggande i trevliga områden, sade Sinnemäki på fullmäktigemötet utan att kommentera kritiken mot planeringsprocessen.

Trygg gata

Birgittavägen är en bred gata med trottoarer på båda sidor av körbanan. Den är trygg för alla även under det mörkare halvåret med vinterunderhåll. I gränderna blir det svårare med kommunal snöröjning och mötande biltrafik. Planerarna som räknat fordonstrafiken säger att det är inte så otroligt många bilar som styrs till gränderna. Å andra sidan växer invånarantalet i det forna villaområdet med upp till 600 personer om alla höghus byggs enligt planen. Kan vara många där som väljer att köra bil?

– Jag vet inte om folk säger så för att de är upprörda just då eller om de menar allvar, men många familjer som bott länge här säger till mig att de kommer att flytta bort, säger Osmo Lappo.

Artikeln är uppdaterad 14.6. Pirjontie heter Birgittavägen på svenska, inte Pirjovägen.

FAKTA

Helsingfors nya generalplan är en stadsplan. Den visar riktningen för stadens tillväxt.

Generalplanen möjliggör cirka 860 000 invånare och 560 000 arbetsplatser i Helsingfors år 2050.

Helsingfors blir en tätare bebyggd stad, vars flera center förenas av spårtrafik.

Källa: Stadsplaneringskontoret

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00