Höghus i Mankans väcker motstånd

Höghus på ett område med stora utmaningar för kollektivtrafik. Det är planerna i Esbo där man planerar att bygga bostäder i Mankans för över 5 000 invånare.

Planerna på att bygga höghusbostäder på Lukuberget och Nygrannas har väckt motstånd bland invånare i Mankans. Boendeföreningen i Mankans motsätter sig byggandet av höghus med 6-8 våningar och föreslår i stället småhus på området. En annan orsak är att bostäderna byggs på Lukuberget som är populärt friluftsområde.

– Vi tycker inte att området är lämpligt för bostäder. Mankans är ett område med uteslutande bostäder i låga hus. Höghus skulle förändra miljön radikalt. Den gällande planen som finns för området möjliggör inte heller byggandet av höghus, säger Jukka Peltola, som är styrelsemedlem i boendeföreningen Mankkaa-seura ry.

Peltola är också kritisk till hur kollektivtrafikarrangemangen skulle bli. Från tjänstemännens sida har man påpekat att det finns en reservation för en spårväg på Storåkern på andra sidan Ring 2.

– Det finns inga som helst planer på hur kollektivtrafiken skulle skötas. Det är långt från metrolinjen och kustbanan. Det finns inte plats för någon omfattande matartrafik med bussar som skulle betjäna området.

Peltola upplever att kontakten med stadens tjänstemän varit ensidig och att de jobbar hårt för byggandet.

– Stadsplanerarna vädjar till ett tätt byggande för att täcka kostnader för kommunal teknik, säger Peltola.

Boendeföreningen upplever att stadens tjänstemän inte lyssnat tillräckligt på invånarnas behov och därför har man samlat in namn till en adress, undertecknad av 1 400 personer, som lämnas över till stadsplaneringsnämnden i höst.

– Kontakten med tjänstemännen är så dålig att nu vill vi informera medlemmar i stadsplaneringsnämnden. Om de nuvarande planerna blir verklighet så kommer det att länge innan byggandet börjar, säger Peltola.

Nämndens ordförande Jouni J. Särkijärvi (Saml.) säger sig ha förståelse för oron hos invånarna i Mankans. Planerna lades fram för den förra nämnden där Särkijärvi inte var medlem. Den nya nämnden har inte behandlat frågan. Det blir aktuellt i vår.

– Jag anser att det krävs noggrannare utredningar om hurudan helheten blir och vilka trafikarrangemang som krävs, säger Särkijärvi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03