Högerextremt terrorhot

Bild: Markku Ulander

Skyddspolisen ser ett växande terrorhot från högerextrema grupper. Det har nämnts tidigare men får nu större tyngd. Samtidigt visar färsk forskning att just högerextrema webbsidor har mest våldsbejakande innehåll i Finland.

Det är ett internationellt fenomen att högerextremismen växer. Det gäller i Europa, USA och även på andra håll. Antalet högerextrema attacker i världen mångdubblades mellan 2014 och 2019. Till exempel...