Höga skadeståndkrav i Talvivaara-rättegång – "Naturen kan inte reparera skadorna"

Talvivaaragruvan i Sotkamo Bild: Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Villkorliga fängelsestraff av olika längd. Åklagaren upprepade sina tidigare krav då hovrättsbehandlingen av härvan kring gruvan Talvivaara i Sotkamo inleddes på måndagen.

För vd Pekka Peräs del yrkar åklagarna på ett ettårigt villkorligt fängelsestraff.

Lassi Lammassaari, tidigare gruvchef, hotas av ett straff på tio månader, liksom en avdelningschef som varit ansvarig för tillvaratagande av metaller. Även tidigare vd:n Harri Natunen vill åklagaren se dömd till en åtta månaders straff. Alla bestrider åtalen.

Åklagaren Kimmo Vakkala säger att det relevanta i fallet fortsättningsvis är att Talvivaara inte gav tillräckliga och korrekta uppgifter om sin framtida verksamhet då bolaget ansökte om miljötillstånd. Följden av det här var att tillståndet beviljades utgående från bristfälliga uppgifter, men ändå klarade bolaget inte av att uppfylla kraven.

– Talvivaaras verksamhet avvek också på många vis från det man fått tillstånd till, sade Vakkala.

Frågan är utan tvekan komplicerad, men lagen är enligt åklagaren entydig: man måste identifiera konsekvenserna och riskerna och föra fram dem.

– Ingen har en skyldighet att bedriva gruvverksamhet. Om frågan är för komplicerad är det bättre att bedriva verksamhet inom en annan bransch, sade Vakkala i Rovaniemi hovrätt.

Enligt honom skulle tillståndet aldrig ha beviljats om ansökan gett korrekta uppgifter om nivån på utsläppen.

Omfattande miljöskador

Talvivaaras avloppsvatten lagrades i bassänger och en av dem släppte ut stora mängder miljöskadligt avfall. I vattnet fanns stora mängder skadliga metaller. Enligt åklagarsidan ledde utsläppen till omfattande, allvarliga och långvariga miljöskador som också utgjort ett hot för hälsan.

Det här berodde på att bassängerna användes i strid mot villkoren i miljötillståndet.

– Naturen kan inte på egen hand reparera skadorna utan de förutsätter restaurering, sade åklagaren Heikki Ylisirniö.

Men enligt försvaret var läckorna olyckor och inte en följd av negligeringar.

– Konsekvenserna av verksamhet som gjorts med stöd av miljötillstånd kan inte vara straffbara, sade försvarsadvokaten Tero Kovanen.

Åklagarna yrkar därför att Perä, Lammassaari och bolagets konkursbo tillsammans ska betala tillbaka 13,3 miljoner euro, alltså den summa de tjänat in genom sin brottsliga verksamhet.

I tingsrätten dömdes gruvbolaget till 300 000 euro i samfundsböter och till att betala 3,5 miljoner euro till staten för att pengarna tjänats på brottslig väg. I praktiken lär bolaget aldrig betala de summorna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning