Höga boendekostnader ett problem för allt fler

Bild: Vesa Moilanen

Alltför stora boendekostnader är ett problem för allt fler som bor i hyreslägenhet, rapporterar Statistikcentralen.

Den senaste inkomstfördelningsstatistiken visar att 17,2 av de hushåll som bor i hyreslägenhet hade boendekostnader som överskred 40 procent av de disponibla inkomsterna 2014. I inkomsterna beaktas inte bostadsbidrag.

Andelen har stigit i jämn takt under detta decennium. Ännu på 2000-talet hade 10–12 procent alltför stora boendekostnader.

Av de hushåll som bor i ägarbostäder hade bara 2,4 procent alltför stora boendekostnader.

Antalet hushåll med alltför stora boendekostnader var cirka 190 000 och i dem bodde 254 000 personer.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning