Höga boendekostnader ett problem för allt fler

Bild: Vesa Moilanen

Alltför stora boendekostnader är ett problem för allt fler som bor i hyreslägenhet, rapporterar Statistikcentralen.

Den senaste inkomstfördelningsstatistiken visar att 17,2 av de hushåll som bor i hyreslägenhet hade boendekostnader som överskred 40 procent av de disponibla inkomsterna 2014. I inkomsterna beaktas inte bostadsbidrag.

Andelen har stigit i jämn takt under detta decennium. Ännu på 2000-talet hade 10–12 procent alltför stora boendekostnader.

Av de hushåll som bor i ägarbostäder hade bara 2,4 procent alltför stora boendekostnader.

Antalet hushåll med alltför stora boendekostnader var cirka 190 000 och i dem bodde 254 000 personer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46