Hög tid för lite jävlar anamma?

Politikerna borde skapa strukturella förändringar. Det har de inte gjort och det lär de inte göra.

Vid den senaste finanskrisen himlade vi oss i Finland över den offentliga sektorns skuld som då uppgick till 60 miljarder euro. Till följd av coronaviruset och de därpå följande stödåtgärderna u...