Hög risk för posttraumatisk stress efter coronavirusinfektioner

Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

För en god eftervård av corona-patienter bör man ta hänsyn till både fysisk och psykisk hälsa. Brittisk forskning visar nämligen att det är vanligt att insjukna i posttraumatiskt stressyndrom eller depression efter infektion av andra coronavirus, som sars eller mers.

Att intensivvårdas för coronaviruset är fysiskt tungt för kroppen och efter infektionen återstår ofta en längre rehabiliteringsperiod där fokuset ligger på att få det grundläggande att fungera igen: att till exempel kunna gå och äta. Men behovet av hjälp för att återhämta sig tar inte alltid slut efter den fysiska rehabiliteringsperioden.

Enligt en brittisk studie, publicerad i tidskriften Journal for rehabilitation medicine, insjuknade över en tredjedel av patienterna som vårdats på sjukhus för sars- och mers-viruset i posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Även om sars och mers-viruset skiljer sig från covid-19 tror artikelförfattarna att de observerade mentala komplikationerna kommer uppkomma även hos covid-19-patienter – och att vården bör förbereda sig på det.

Förutom posttraumatisk stress var även depressioner och ångestproblematik vanliga komplikationer ett halvår efter avslutad sjukhusbehandling för infektionerna. Vissa patienter upplevde försämrad livskvalitet i upp till ett år efter sjukhusvistelsen.

PTSD är en psykisk sjukdom som ofta orsakas av skrämmande och traumatiska händelser. Ett vanligt symtom är att upprepade minnesbilder av den traumatiska händelsen kommer och att det känns som du skulle befinna dig i den skrämmande situationen igen – så kallade flashbacks. Denna förnimmelse kan framkalla grov ångest och stress. PTSD kan uppstå några månader efter händelsen upp till ett årtionde efteråt. Behandling sker framför allt genom terapi.

Källa: 1177.se

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning