Hög officer sextrakasserade – kostar honom karriären

Officeren som är kommendör vid försvarets logistikcentral har dömts till åttio dagsböter för sexuellt trakasserande av en tidigare underlydande ung kvinna och för tjänstgöringsbrott. Officeren som förnekar brott säger att anklagelsen kostat honom karriären.

Parternas versioner av det skedda är som natt och dag, men hovrätten anser att kvinnans och vittnenas utsagor är pålitligare än kommendörens (motsvarar överste i andra försvarsgrenar).

Kommendören hade kallat kvinnan till sin arbetsplats under förevändning att han ville diskutera sin egen dotters studier utomlands. Kvinnan hade tidigare studerat i samma land som dottern.

Enligt kvinnan hade officeren under samtalet, som just inte alls handlade om dotterns studier, lagt sin hand på hennes lår och lekt med hennes fingrar i sin hand. Enligt kvinnan var händelsen så överraskande att hon inte förmådde reagera på närmandena. När hon var på väg från mötet hade officeren föreslagit en ny kram och i det sammanhanget flera gånger kysst henne på munnen och halsen samtidigt som han fört in handen under blusen. Han hade smekt henne på magen och ryggen och fört in tungan i hennes mun samtidigt som han hade klämt henne på baken och känt efter om det fanns hakar på behån. Han hade slutligen fört handen mot brösten innan han släppte i väg henne.

Eniga vittnen

Enligt vaktmästaren i entrén hade kvinnan varit upprörd när hon lämnade byggnaden springande och utan att klä på sig kappan.

Även andra vittnen, bland annat larmcentralen och polispatrullen som hämtade kvinnan för att förhöra henne om det skedda, intygar att hon var gråtfärdig och upprörd. Även kvinnans vänner som hon ringt omedelbart efter det skedda och som hade uppmanat henne att ringa polisen säger att hon var gråtig och andfådd. Det framgår också av det bandade samtalet till larmcentralen.

Officerens version är att de hade kramats i början och slutet av mötet och att deras läppar i samband med avskedskramen av misstag hade rört vid varandra vilket hade gjort båda konsternerade.

Kommendören hävdar att mötet inte hade någonting med hans tjänsteåligganden att göra.

Kvinnan kände officeren för hon hade jobbat som praktikant med honom som chef sommaren 2015. Hennes far och officeren var kolleger.

Sjukledig

Hon uppgav för rätten att hennes kroppsspråk måste ha gjort det klart för officeren att den fysiska kontakten inte skedde av ömsesidig vilja. Efteråt hade hon lidit av sömnlöshet och rädslor och flyttade hem till föräldrarna för en månad.

Händelsen chockerade henne för att officeren var uniformsprydd och dessutom hennes tidigare chef. Saken var så traumatisk att hon var sjukledig en och en halv månad.

Hovrätten ansåg att kvinnans berättelse var trovärdigare än officerens bland annat för att kvinnan efter sin praktik hade fått ett ypperligt arbetsintyg av officeren. Hon hade allstå ingen orsak att förtala honom. Hovrätten ansåg också att normal livserfarenhet säger att det är osannolikt att läppar av misstag rör vid varandra när man kramas.

Det finns igenting som tyder på att kvinnan skulle tala osanning, anser hovrätten.

Därför finns det inget rimligt tvivel om att officeren inte skulle ha gjort sig skyldig till det han anklagas för.

Officeren döms också för tjänstgöringsbrott för hovrätten anser att hans gärning har skadat förtroendet för försvarsmakten och yrkesmilitärer. Brottet hade dessutom skett i försvarsmaktens utrymmen och han hade utnyttjat sin position som målsägandes tidigare chef.

Förutom 80 dagsböter måste kommendören ersätta kvinnan med tusen euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning