HNS: Inomhusluften vid Kvinnokliniken ok

Inomhusluften på Kvinnokliniken är okej, men problemen åtgärdas, meddelar HNS. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns inga större problem med inomhusluften vid Kvinnokliniken, meddelar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och hänvisar till en färsk rapport. Flera i personalen har vittnat om att många mår dåligt av inomhusluften.

En färsk rapport om inomhusluften som företaget Sweco Asiantuntijapalvelut gjort på uppdrag av HNS visar på en rad problem som bör åtgärdas i de gamla delarna av Kvinnokliniken. Undersökningarna har utförts under åren 2015–17 särskilt i de delar av Kvinnoklinikens A- och B-flyglar där personalen rapporterat om symtom av inomhusluften.

Enligt Swecos rapport är ventilationen på vissa ställen otillräcklig och uppfyller inte minimikraven, i enstaka mellanbottnar finns smärre mikrobskador, i en del av utrymmena avger plastmattorna på golvet för mycket orenheter och ytterväggar och mellanbottnar behöver tätas. Dessutom kan mineralull ur konstruktionerna på något ställe ha kommit ut i inomhusluften.

Förra veckan kom det fram att en del av Kvinnoklinikens A-flygel finns listad i ett PM från HNS-Fastigheter som ett av de mest akuta problemen vad gäller inomhusluften.

Problemen kan ändå inte jämföras med dem vid Barnmorskeinstitutet, som slår igen dörrarna i oktober på grund av stora problem med inomhusluften. Efter det ska Kvinnokliniken klara av hälften fler förlossningar, ungefär 9 000 per år mot nuvarande 6 000.

I de undersökta A- och B-flyglarna finns vårdavdelningar och poliklinik. Förlossningssalarna däremot ligger i den nyrenoverade delen av Kvinnokliniken.

– De skador som nu uppdagats rör inte förlossningssalarna. Väntande mödrar kan tryggt komma till Kvinnokliniken för att föda. Till personalen vill jag säga att vi kommer att renovera utrymmena noggrant i enlighet med rekommendationerna, så att vi kan minimera antalet personer med symtom, kommenterar Seppo Heinonen, verksamhetschef för kvinnosjukdomar och förlossningar vid HNS, i ett pressmeddelande.

Enligt Heinonen är det väntat att det krävs renovering.

– De problem med inomhusluften som nu uppdagats och de renoveringsarbeten som de kräver är vanliga i gamla fastigheter. Men eftersom Barnmorskeinstitutet läggs ned har man velat tidigarelägga reparationer och renovering vid Kvinnokliniken.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning