Hjärnforskare: Barn störs mer av sorl än vuxna

Klassrumsmiljöer kan störa barns inlärning. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Enligt en färsk hjärnforskning kan vuxna koncentrera sig bättre än barn i miljöer med bakgrundssorl.

Forskningen har som syfte att undersöka hur barn klarar sig i uppväxt- och inlärningsmiljöer som domineras av oväsen och buller. Undersökningen är gjord av neuroforskare vid Aalto-universitetet och det belgiska sjukhuset Erasme.

När man undersökte vuxna och barn i så kallade mingelmiljöer där personen ska koncentrera sig på en talare i en bullrig miljö, visade det sig att barnen hade svårare än vuxna att koncentrera sig på talarens röst. Ju bullrigare miljön blev, desto svårare var det för barnet att fästa uppmärksamheten vid talaren.

– I bullriga miljöer, som i klassrum, störs barnens förmåga att koncentrera sig på läraren vilket kan påverka inlärningen, säger forskaren Veikko Jousmäki på Aalto-universitetet.

Undersökningen som publicerats i Journal of Neuroscience, visar att förmågan att koncentrera sig på en enda röst i ett sorl av röster utvecklas med åldern. Hjärnmätningarna stöder tidigare resultat om att barn har svårt att förstå tal i bullriga miljöer.

Nu har forskarna som mål att hitta nya metoder att hjälpa barn klara sig i bullriga inlärnings- och uppväxtmiljöer.

I undersökningen jämförde man vuxna och 6–9-åriga barn.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning