Hjältegravar i Haga renoveras

Hjältegravarna i Haga ska renoveras i september och oktober. Marmorstenarna putsas och texter på gravstenar ska förgyllas.

Hjältegravarna på Hjältevägen i Haga sköts av Helsingfors stad. De restaurerade gravstenarna återlämnas så att de är i skick senast i slutet av oktober. Gravstenarna avlägsnas från mossa och lava och texterna blir tydligare genom förgyllning. Under vinter- och fortsättningskriget var Haga en självständig köping. Helsingfors stad tog över skötseln av begravingsplatsen 1946 i samband med att flera områden införlivades med Helsingfors stad.

Också hjältegravarna i Sockenbacka, Munksnäs och Drumsö sköts av staden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03