Hjälpen är både en marknad och en tro

Det offentliga utvecklingsbiståndet från nord till syd har tredubblats på tjugo år och hjälpen som går via privata aktörer har mer än fyrdubblats.Bild: Mohammed Huwais

Mikael Kosk konstaterar att det är ett mycket medvetet val av Frank Johansson att beskriva den internationella hjälpen som en marknad och tillväxtbransch. På samma sätt som i affärsvärlden förutspås organisationerna en lysande framtid om de satsar rätt.