Hjalmar Procopé – antikommunisten som styrde Finland västerut i det fördolda

Hjalmar Procopé (till vänster) var Finlands ambassadör i USA under nästan hela andra världskriget. På bilden har han precis lämnat ett möte med USA:s utrikesminister Cordell Hull. Bild: Arkiv/Wikimedia Commons

Kosmopoliten Hjalmar Procopé, med goda kontakter inom bland annat CIA, arbetade privat för västlig integration i ett läge där Sovjetrelationen bakband Finlands regering. – Han var långt före sin tid, säger Richard Brander som skrivit sin doktorsavhandling om den tidigare utrikesministerns dolda diplomati.

I juli 1944 kände sig toppdiplomaten Hjalmar Procopé, 55, förnedrad. Det tidigare så populära finländska sändebudet tvingades lämna sin tjänst som ambassadör i Washington och kliva ombord på en atlant...