Hit har helsingforsarna flyttat under pandemin

Helsingforsarnas populäraste nya hemort är Vanda. Bilden är från den nyöppnade uteserveringen Patio i Dickursby. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Många små städer och kommuner har gynnats av pandemin, med fler inflyttare som följd. Helsingfors har däremot förlorat invånare till andra kommuner. Är utvecklingen bestående? Det avgör framför allt 25–40-åringarna.

Utflyttningen till övriga Finland ser ut att ha accelererat i Helsingfors under pandemins andra år.Flyttförlusten till övriga landet översteg 2 000 personer redan efter årets tre första månader. Det k...