Historiskt mild vinter – februari inget undantag

Vintern har i år varit historiskt mild i så gott som hela landet. Fortfarande under februarimånad höll sig temperaturerna ovanligt höga. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Vintern har i år varit historiskt mild i så gott som hela landet. Det gällde också februari.

Februari var mildare än normalt i hela landet. För södra Finlands del var månaden rentav exceptionellt mild, meddelar Meteorologiska institutet.

Medeltemperaturen rörde sig mellan +2 grader i Åbo skärgård till -10 grader i norra Lappland. Det innebär att medeltemperaturen var 5-6 grader högre än normalt under månaden, baserat på statistik från åren 1981-2010.

Månadens högsta temperatur uppmättes i Hammarland den 17 februari. Då steg kvicksilvret i termometern till +9 grader. Månadens lägsta temperatur mättes i Sodankylä den 26 februari. Temperaturen sjönk där då till -32,3 grader.

Vinter i sin helhet har varit historiskt mild i så gott som hela landet.

Betraktar man hela landets medeltemperatur slog den gångna vintern nu vinter 2007-2008, och steg därmed till första plats i statistiken för milda vintrar. Jämförbar statistik över hela landets medeltemperatur finns dokumenterad sedan början av 1900-talet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning