Historiskt många kvinnor invalda i riksdagen – "Kvinnorna förlorade mest på regeringens politik"

Antalet kvinnliga ministrar nådde sin topp då Matti Vanhanens andra regering tillträdde år 2007. Då hade regeringen 20 ministrar, av vilka 12 var kvinnor. Bild: Tor Wennström/Hbl-arkiv

Med 92 invalda kvinnor kan den nya riksdagen stoltsera med det genom tiderna högsta antalet kvinnliga ledamöter. – Ett uppmuntrande resultat, säger genusforskaren Johanna Kantola.

Andelen kvinnor i riksdagen är ingen rakt stigande linje, även om vi nu har betydligt fler än någonsin.

– I förra valet hade vi en svacka, då antalet minskade med två. Därför kan vi vara extra nöjda nu, säger Johanna Kantola, professor i genusforskning vid Tammerfors universitet.

Med 46 procent kvinnliga ledamöter ligger Finland på en åttonde plats i jämförelse mellan olika parlament.

– I topp finns länder som Rwanda, Bolivia och Sverige, men många av dem har infört kvinnliga kvoter. Nu klättrar vi från en 12:e plats till 8:e, vilket är jättefint, säger Kantola.

Bild: Steffen Ørsted

Gröna och Vänstern toppar

De kvinnliga ledamöterna finns främst inom vänsterpartierna. Både Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna har en kvinnlig majoritet.

– För De grönas del har andelen invalda kvinnor ökat från 46 procent till 85, vilket är svindlande mycket. Socialdemokraterna har däremot tappat från 60 till 55 procent, men kvinnorna är fortsättningsvis i majoritet.

Även inom Sannfinländarna och Centern har andelen kvinnor i årets val ökat till över en tredjedel. Även det ser Kantola som en positiv utveckling trots att det återstår en bit till fifty-fifty.

De gröna 85 procent

KD 60 procent

Vänstern 56 procent

SDP 55 procent

SFP 44 procent

Samlingspartiet 42 procent

Centern 32 procent

Sannfinländarna 31 procent

Skillnader finns även inom valkretsarna.

– Vasa valkrets är till exempel väldigt mansdominerad, där är endast tre av 16 invalda kvinnor.

Kvinnorna förlorade mest

Att kvinnorna gått framåt tror Kantola beror på missnöjet med den senaste regeringens politik gällande bland annat familjestöd och arbetsmarknadsfrågor.

– Kvinnorna förlorade mest på regeringens politik. Framför allt konkurrenskraftsavtalet påverkade kvinnornas inkomster mer än männens, säger Kantola.

Läs mer: Kvinnor förlorar mest på regeringens politik – den ekonomiska jämställdheten har försämrats

År 1907 invaldes 19 kvinnor. Under perioden före självständigheten var antalet kvinnliga ledamöter i lantdagen några gånger högre än år 1907, detta skedde 1908 (24 stycken) och 1916 (25 stycken).

Efter självständigheten började kvinnornas representation minska: under perioden mellan världskrigen nådde antalet kvinnliga ledamöter bara en gång över 10 procent.

Bottnen nåddes i valet 1930, då bara 11 kvinnor (5,5 %) valdes in. Kvinnornas arbete ansågs vara i hemmet och med familjen, inte inom politiken.

Antalet kvinnor började öka efter andra världskriget, speciellt från slutet av 1960-talet. Gränsen på 20 procent överstegs i 1970 års val och gränsen på 30 procent i valet 1983.

År 2007 överskreds gränsen på 40 procent.

År 2011 valdes 85 kvinnor in, år 2015 minskade antalet till 83.

92 kvinnor är invalda i den nya riksdagen. Antalet kan ännu öka då rösterna kontrollräknats i Lapplands valkrets. Där har De grönas Riikka Karppinen och Centerns Markus Lohi så gott som identiska jämförelsetal.

Källa: Riksdagen

Hon tror nu att frågor kring subjektiv dagvård, löneskillnader, våld mot kvinnor och den nya translagen kommer att få mera synlighet. Dessutom hoppas hon att kvinnornas frammarsch syns i regeringsbildningen.

– Med tanke på att vi endast hade sex kvinnliga ministrar i Sipiläs regering borde vi nu få en jämlik fördelning.

Det är framför allt unga kvinnor som gör intåg i riksdagen. Bland 18-30-åringar finns fler invalda kvinnor än män.

– Många har en bakgrund inom kommunalpolitiken, säger Kantola och nämner De grönas Iiris Suomela som exempel:

– Hon är otroligt kompetent ung kandidat och hör till dem som stått upp mot den tidigare regeringens politik.

Hur gick det för din kandidat? Du hittar valresultatet här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning