Historiskt många kvinnor in i riksdagen

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah (t.v.), Svenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson och Vänsterförbundets Li Andersson. Bild: Niklas Tallqvist

Rekordmånga kvinnor tar plats i den nya riksdagen, hela 92 stycken.

Av riksdagens 200 mandat går 92 till kvinnor i den nya riksdagen. Det betyder att 46 procent av riksdagen består av kvinnor.…

I valet 2011 var 85 riksdagsledamöter kvinnor, i valet 2015 var antalet kvinnor 83 kvinnor.…

Mest kvinnliga ledamöter har De gröna, närmare bestämt 18 kvinnor. Många av dem är unga. Det betyder att den gröna riksdagsgruppen till 90 procent består av kvinnor - endast två av de gröna ledamöterna är män.

Överlag kommer många nya riksdagsledamöter in i riksdagen. För fyra år sedan var 73 ledamöter nya, nu är 82 nya. Medelåldern sjunker också en aning och är 46 år. En ledamot är 20 år, 3 ledamöter över 70 år.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning