Historiska BNP-ras i spåren av corona

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har att hantera en ekonomisk kris av historiska proportioner för medlemsländerna. Arkivbild. Bild: Francois Walschaerts/TT-AP

I spåren av coronakrisen levererar nu en rad europeiska länder historiskt usla BNP-siffror för andra kvartalet. I både Spanien, Italien och Frankrike har ekonomin krympt med omkring en femtedel jämfört med i fjol.

I Spanien är nu de sex senaste årens ekonomiska återhämtning efter tidigare kriser utraderad, visar officiell statistik. Under andra kvartalet krympte bruttonationalprodukten (BNP) med 18,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 22,1 procent jämfört med motsvarande period 2019, skriver Reuters.

Det spanska rekordraset var ännu större än vad analytiker hade befarat. Det var också det största i hela EU, visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Italiens BNP-ras var däremot något mindre än väntat. Icke desto mindre saknar nedgången på 12,4 procent mellan kvartalen och 17,3 procent i årstakt motstycke, konstaterar den italienska statistikbyrån Istat.

Den franska motsvarigheten Insee redovisar en BNP-minskning på 13,8 procent jämfört med första kvartalet och med 19 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

I jämförelse med dessa länder var inbromsningen i EU:s största ekonomi, Tyskland, något mindre dramatisk. Men andra kvartalets BNP-ras på drygt 10 procent jämfört med motsvarande period i fjol, justerat för säsongsvariationer, var den största sedan 1970 då den tyska statistikbyrån började med kvartalsvisa beräkningar av BNP. Och nedgången innebär att tio års tysk tillväxt har gått upp i rök.

EU-ländernas samlade BNP minskade med 11,9 procent jämfört med första kvartalet och med 14,4 procent i årstakt, enligt Eurostat. Ser man enbart till euroländerna så var nedgången 12,1 procent mellan kvartalen och 15 procent i årstakt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning