Historisk röst mot Ungerns premiärminister Viktor Orbán i EU-parlamentet – "Utpressning"

Ungerns premiärminister Viktor Orbán på plats i EU-parlamentet. Bild: Lehtikuva/AFP/Frederick Florin

EU-parlamentet drar i gång en formell granskning av om Ungern och dess premiärminister Viktor Orbán åsidosätter unionens värderingar. Frågan är bara vem som vinner mest på dagens omröstning i Strasbourg.

I debatten i går var Viktor Orbán själv på plats för att med emfas försvara sig och sin regering.

– Ni fördömer inte bara en regering, utan också ett land och en nation. Vi kommer inte att ge efter för utpressning, lovade premiärministern.

Både han och hans anhängare anklagar EU för att vilja ge igen för att Ungern inte vill ta emot flyktingar och migranter. Debatten i Strasbourg fylldes av ilskna inlägg från hans ungerska partikamrater, regeringspartiet i Polen och en lång rad EU-skeptiker och invandringskritiker från olika länder.

En spjutspets?

– Kom och anslut er till vår brexit. Ni kommer att älska det! lockade brittiske EU-motståndaren Nigel Farage.

– Ni och (Italiens inrikesminister) Matteo Salvini är spjutspetsarna för vårt Europa, det vi vill ha! lovordade Nicolas Bay från franska Nationell samling (tidigare Nationella fronten).

Orbáns kritiker var dock inte tysta.

– Ungern är mycket mer än er, fräste den liberale gruppledaren Guy Verhofstadt från Belgien, som inte gillade att Orbán gärna vill utmåla situationen som en attack mot hans land, snarare än kritik mot hans regering.

Svårt att fälla

I centrum för debatten står en rapport från EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter som vill dra i gång en formell granskning av om Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Ett sådant så kallat "artikel 7-förfarande" kräver stöd från två tredjedelar av parlamentets ledamöter för att komma i gång.

I själva omröstningen fick sedan rapporten stöd av 488 röster mot 197 – precis lagom för att tvinga fram en granskning från medlemsländerna som nu måste inledas.

Samtidigt är det dock i princip omöjligt för processen att nå i mål. För att verkligen fastslå att ett medlemsland åsidosätter EU:s värden måste samtliga andra länder vara eniga om det. Och Ungern har redan nu starkt stöd från åtminstone Polen.

– I mitt land så ökar stödet för min regering efter varje spektakel där Polen kritiseras i EU-parlamentet. Kanske är det så att författarna bakom den här rapporten är era oavsiktliga – eller hemliga – anhängare, sade Ryszard Legutko från polska regeringspartiet Lag och rättvisa med ett leende till Viktor Orbán i debatten i går.

Fakta

EU:s artikel 7-förfarande

I EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra igång ett särskilt förfarande när det finns "en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2".

Det som nämns i artikel 2 är bland annat "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

För att kunna straffa ett medlemsland – i så fall med indragen rösträtt – krävs dock enhällighet bland alla övriga medlemsländer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03