Historiker om betydelsen av vinterkriget som förenare av nationen: "Viktigt med en historisk hållhake i krissituationer som denna"

Derek Fewster, universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet, säger att det kan vara bra med en gemensam nationell kris i bagaget för att lättare kunna hantera kommande kriser. Bild: SPT-SA-Krigsmuseet

Vinterkrigsandan fortsätter att vara på tapeten trots att den kris som Finland nu går till mötes är en helt annan.

Vinterkriget dök upp flera gånger på tisdagen under riksdagens remissdebatt om beredskapslagen. Bland annat Sannfinländarna ansåg att landet behöver en vinterkrigsanda för att övervinna den här krisen. Även ordföranden för Centerns riksdagsgrupp, Antti Kurvinen, betonade betydelsen av konsensus och gemenskap med orden "Finlands sak är vår". Uttrycket användes i Sverige under andra världskriget för att uppmuntra svenskar att på olika sätt stödja Finland i kriget.

Derek Fewster är universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet, och han berättar om vinterkrigets roll som förenare av nationen. Han menar att man tills vidare refererar till vinterkriget i positiv anda.

– I en krissituation som denna är det viktigt att kunna enas och då är en gemensam historisk hållhake betydelsefull – har vi gjort det en gång kan vi göra det igen, säger Fewster som forskar i historiebruk.

Han menar att det är värre i Sverige där man inte genomgått motsvarande kriser. Fewster menar att krissituationer också kan leda till ett aggressivt historiebruk som används för ett personligt politiskt syfte.

– Till exempel använder USA:s president Donald Trump sig av aggressivt historiebruk när han pratar om det "kinesiska viruset". Samma sak kan man se händer i Storbritannien som en följd av brexit.

Fewster menar att användningen av "vinterkrigsandan" inte i det här skedet är skadligt trots att man refererar till krigstider.

– Det är ett följdriktigt patriotiskt bruk av den gemensamma historien.

Fewster betonar att det ändå är för tidigt att fastslå hurdan politik man kommer göra av coronaepidemin. Han säger därför att han kan ändra åsikt om en månad när situationen förändras.

– Nu handlar det om en global kris där nationerna försöker hitta en egen apparatur för att klara av en svår period.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning