Hissbidraget sjunker nästa år

Buller och bång. Installeringen av ny hiss i gammalt hus är stökigt, bökigt och dyrt. I efterskott är de flesta väldigt nöjda. Bild: Leif Weckström

Stödet till hiss som installeras i efterskott sjunker fem procent. Det är staten som skär ned på sin andel. Helsingfors fortsätter stödja hissprojekt med tio procent.

Praxis sedan millennieskiftet har varit att det finländska boverket, Ara som egentligen heter finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ställer upp med 50 procent av kostnaderna för en hiss som installeras i efterskott i gammalt hus. Det sker enligt tanken om att hissen ger äldre folk möjlighet att bo längre kvar i hemmet.

Nästa år minskar stödet från Ara till 45 procent hisskostnaden. I medeltal kostar en ny hiss i ett gammalt hus 234 700 euro så nedskärningens inverkan på hissbudgeten är tämligen betydande, omkring 11 000 euro om man utgår från nämnda medelpris.

Samtidigt höjer Ara ändå det totala anslaget för installering av hiss i efterskott. Den sammanlagda summan för nästa år är 24 miljoner euro, och det är omkring 10 miljoner till jämfört med i år.

– Statens höjning av det sammanlagda hisstödet beror snarast på att man vill undvika behovsprövning, säger hissombudet Simo Merilä som arbetar med att främja hissprojekt i gamla hus i Helsingfors. I huvudstaden bor fortfarande närmare 150 000 helsingforsare i främst gamla höghus utan hiss.

Helsingfors stad införde tidigt ett eget extra hisstöd på 10 procent, och några planer på att slopa eller minska på det finns inte.

– Stadens stöd är också nästa år 10 procent av husbolagets kostnader för hiss. Det betyder att stödet för installering av en hiss är från nästa år 55 procent i stället för nuvarande 60 procent. Ny praxis gäller endast nya beslut som tas från 2017, och påverkar alltså inte stöd som har godkänts till exempel i slutet av i år, säger Merilä.

Husbolagens intresse för att installera hiss i gammalt hus har inte gått över. I fjol installerades 91 nya hissar i gamla hus i Helsingfors. Enligt Meriläs beräkningar kommer Helsingfors upp till nummer 1 000 nya hissar i gammalt hus 2018.

I serien "installera ny hiss i gammalt hus" leder Helsingfors klart med omkring 950 projekt sedan 2000. I till exempel Esbo och Tammerfors har respektive stad åstadkommit drygt 100 hissar under samma tid.

Hissbidraget är inte automatiskt utan husbolaget ska ansöka om det.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03