Hissa flaggan för barnens rättigheter

Bild: Sari Gustafsson

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på barnkonventionens dag.

Barnkonventionens dag, som infaller på måndag och som har som syfte att uppmärksamma barnens rättigheter, är en dag då man gärna får hissa flaggan.

Inrikesministeriet har påkallat flaggning på statens ämbetsverk och inrättningar denna dag och rekommenderar även privatpersoner att hissa fanan.

Flaggningen börjar klockan 8 och slutar klockan 16.

Flaggning har rekommenderats och beordrats på motsvarande sätt sedan 2013. I januari 2015 skickade inrikesministeriet ett förslag om att införa barnkonventionens dag som flaggdag i kalendern till Helsingfors universitets almanacksbyrå. Det införandet kan bli aktuellt år 2020.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03