Hissa flaggan för barnens rättigheter

Politisk kompromiss. Den blåvita flaggan lånade färgerna från den ryska marinens flagga. Korset länkade det självständiga Finland till den nordiska gemenskapen.Bild: Sari Gustafsson

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på barnkonventionens dag.

Barnkonventionens dag, som infaller på måndag och som har som syfte att uppmärksamma barnens rättigheter, är en dag då man gärna får hissa flaggan.

Inrikesministeriet har påkallat flaggning på statens ämbetsverk och inrättningar denna dag och rekommenderar även privatpersoner att hissa fanan.

Flaggningen börjar klockan 8 och slutar klockan 16.

Flaggning har rekommenderats och beordrats på motsvarande sätt sedan 2013. I januari 2015 skickade inrikesministeriet ett förslag om att införa barnkonventionens dag som flaggdag i kalendern till Helsingfors universitets almanacksbyrå. Det införandet kan bli aktuellt år 2020.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00