Hillborg och Kuusisto kan tala genom musik

Solisten. Pekka Kuusisto tar helhjärtat ut svängarna i tolkningen av Anders Hillborgs första violinkonsert. Bild: Leif Weckström

Det är med djup respekt och vördnad som Pekka Kuusisto tolkar Anders Hillborgs violinkonsert.

ORKESTERMUSIK

Radions symfoniorkester, dir. Hannu Lintu. Pekka Kuusisto, violin.

Haapanen, Hillborg, Beethoven. Musikhuset 5.10.

På ytan kan Anders Hillborgs musik verka modernistiskt komplex, men den som tar sig tid att gräva djupare finner alltid att de tekniska strukturerna bara är medel för att uppnå något högre. Målet kunde definieras som lusten att kommunicera och tala till publiken, det som både Hillborg och Pekka Kuusisto förmår göra på så många olika sätt.

I den tjugofyra år gamla första violinkonserten handlar det delvis om att omdefiniera rollen mellan individen och kollektivet, solist och orkester. Stycket inleds med en stark ton, som först artikuleras av solisten men som snart, redan innan stråken tagit slut, övertas av hela violinsektionen. Förvånansvärt ofta känns det som om solisten skulle stöta på konkurrens av medmusikerna, av konsertmästaren eller de hysteriska träblåsarna, som replikerar med intensiva, frenetiska passager.

Även om Hillborg är stadigt stadd i den europeiska konstmusiktraditionen, känns det som om han i stycket bygger en bro till den amerikanska konstmusiktraditionen. I början skymtar Amerika i horisonten i solistens snabba, motoriska rörelser och en baslinje som långsamt klättrar uppåt, i en harmonisk laxtrappa. Likaså kan man uppfatta kontrabasens walking bass-figur som en hänvisning till Amerika, även om den låter nästan absurd i sammanhanget. Mot stycket är det som om stycket skulle kommunicera en inre konflikt, där de utpräglat europeiskt klingande stråkarnas glasklara ton skär igenom, som för att påminna om att musiken inte får bli alltför glad eller optimistisk.

Jämfört med Anna Lindahls skivinspelning från 2003 (Ondine) verkar Pekka Kuusisto benägen att ta ut svängarna i ännu högre grad. Det groteska och absurda blir helknasigt, till exempel i violinstämmans gråtkväden. Samtidigt spelas den folksångsliknande melodin i mittpartiet genomgående rofyllt. Som om Kuusisto spelade Hillborg inte bara rasande skickligt utan även med stor respekt och vördnad.

Vad kan man spela efter en dylik klimax? Tja, vad vore väl mera passande än en av Hillborgs tonsättningar för Eva Dahlgren från crossoverprojektet 1995? Kväll tolkades nu av Kuusisto tillsammans med Rajaton-solisten Soila Sariola, som sjöng melodin vackert även om texten var svårare att uppfatta.

Perttu Haapanens Compulsion Island uruppfördes under RSO:s inrikesturné 2014 och hördes nu för första gången i Helsingfors. Verket ingår i tonsättarens svit inspirerad av japansk anime, där de övriga delarna är Ladies' Room, Obsession Park och Doll Garden. Humorn och teatern är starkt närvarande också i Compulsion Island bland annat i sättet på vilket de enskilda instrumentalisterna (inte minst tuban och trumpeterna!) tillåts komma fram. Intressant är det också att notera hur klimax infaller genom en generalpaus där volymen först dras ner till minimum för att sedan återhämta sig.

Beethovens Pastoralsymfonin spelades på allt sätt snärtigt, speciellt tredje och fjärde satsens lantliga nöjen och annalkande storm. Med orkestern inklämd i tajt formation var soundet mustigt, med de sex kontrabasarna i en speciellt framträdande roll.

Anders Hillborgs första violinkonsert sänds direkt i Yle Teema kl. 19 i kväll och på webben. Stycket spelas fyra gånger under RSO:s Finlandsturné i december i Suomussalmi, Kajana, Kuopio och S:t Michel.

Wilhelm Kvist Musikredaktör

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning