HIFK kändast bland unga invandrare – andra tvåspråkiga föreningar okända

Många unga med invandrarbakgrund skulle gärna ha hobbyer på svenska. De flesta känner ändå inte till så många finlandssvenska organisationer. HIFK är undantaget.Bild: Tor Wennström

Knappt hälften av invandrarunga i Helsingfors kan tänka sig en hobby på svenska. Det finns ändå märkbara skillnader mellan ungdomarna i de tre största invandrargrupperna: ryssar, ester och somalier.