Hiedanranta –flaggskeppet för framtidens Tammerfors

Vid vatten. Kanaler, bryggor och båtplatser och så boende för tusentals ingår i planerna för Hiedanranta. Det dröjer femton tjugo år innan stadsdelen är färdigbyggd. Bild: Fotomontage, arkitektbyåerna Schaumann &Nordgren, Mandworks

Hiedanranta blir det nya flaggskeppet för framtiden i Tammerfors och förenar alla element som präglar den nuvarande staden. Här ska man sammanföra insjölandskapet med industrihistoria.

I dag är Hiedanranta ingen trivselhöjdare till område utan snarast en oöverskådlig miljö som kännetecknas av ett ostrukturerat gytter av stormarknader, shoppingcenter och udda företagare. Här finns också Metsä Boards gamla fabriksområde, vildvuxen ovårdad skog, en strandremsa som snarast är impediment, några äldre fabriker från 1800-talets slut och så den kulturhistoriska herrgårdsparken där familjen Nottbeck, som ägde Finlaysons textilfabrik, bodde. Från herrgårdsparken öppnar sig en strålande utsikt över Näsijärvi och Tammerfors silhuett.

Om femton tjugo år ska området ha gestaltats om totalt och framstå som symbolen för en ny stadsdel med rum för olika former av jobb och företagsamhet samt tätt byggda bostadskvarter som bland annat kantar attraktiva kanaler.

– Hiedanranta har potential att bli förebilden för ett nytt sätt att jobba och bo, och vårt syfte är att skapa en stadsdel där kunskap och nätverk ersätter Tammerfors tidigare symboler, forsen och industrierna, säger arkitekten Ted Schaumann på byrån Schaumann & Nordgren.

Spillra. Den gamla herrgården Lielahti blir något av ett kulturhistoriskt centrum för den nya stadsdelen Hiedanranta. Bild: Leif Weckström

Den fortsatta planeringen av Hiedanranta, som ligger i nordvästra Tammerfors, ska utgå från resultatet i en arkitekttävling som staden ordnade. Första pris gick till två byråer, Schaumann & Nordgren med Köpenhamn och Helsingfors som bas samt Mandaworks som verkar i Stockholm.

På Tammerfors stad vill man förena de två vinnarnas idéer och koncept till en helhet som ska resultera i en lång länga sjönära boende på var sin sida om en ny kanal och därtill både boende och nya jobb på befintlig mark.

Området omfattar hela 250 hektar mark, och när helheten är färdigbyggd finns här rum för 20 000 boende och jobb för ungefär 10 000.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning