HFD: Tyskt par som lever på utkomststöd kan utvisas

Bild: Vesa Moilanen

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett tyskt par som har levt på utkomststöd kan utvisas. Mannen och kvinnan kom till Finland 2011.

HFD konstaterar att paret ända sedan de kom till Finland har fått utkomststöd och andra sociala förmåner och att de inte har några reella möjligheter att få jobb i Finland. HFD anser att de belastar det finländska socialvårdssystemet på ett sätt som avses i utlänningslagen.

Migrationsverket beslutade redan 2013 att paret skulle utvisas. Paret överklagade beslutet hos Norra Finlands förvaltningsdomstol som stödde Migrationsverket. Paret gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen men fick nej också där. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46