HFD: Rekordmånga klagomål äventyrar rättsskyddet

– Situationen är nu svårare än tidigare, säger HFD:s president Pekka Vihervuori. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år tagit emot ett rekordantal ärenden som berör utlänningar. Orsaken till den ökande arbetsmängden är framför allt överklaganden som gjorts hos förvaltningsdomstolarna på asylbesluten som Migrationsverket har fattat. Förvaltningsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas hos HFD.

Även om HFD varit beredd på en ökad arbetsbörda börjar läget nu vara oroväckande med tanke på medborgarnas rättsskydd. Belastningen på avdelningen som behandlar utlänningsärenden reflekteras delvis på beslut som ska fattas om beskattning, barnskydd, offentlig upphandling och miljöfrågor.

– Vi befinner oss ständigt i en farozon och är tvungna att optimera våra resurser. Vi strävar efter att maximera arbetseffektiviteten och tills vidare har vi kunnat upprätthålla hyfsade handläggningstider, säger HFD:s president Pekka Vihervuori.

Trefaldig arbetsmängd

Att HFD tagit emot tre gånger så många utlänningsärenden under början av året än under motsvarande tidsperiod i fjol säger något om arbetsmängden. Av alla ärenden som HFD tagit emot var cirka 60 procent utlänningsärenden. Under hela fjolåret var andelen 38 procent.

I de flesta asylärenden ansöker man om besvärsrätt hos HFD, men en klar majoritet har inte beviljats besvärstillstånd.

– Situationen är nu svårare än tidigare. Anhopningen hos förvaltningsdomstolarna betas av så småningom och flyttar över till oss, säger Vihervuori.

Belastad trots ökade tillgångar

Belastningen ökar även om HFD fick en egen avdelning för utlänningsärenden i mars i fjol. HFD fick extra finansiering på 4,5 miljoner euro för att handlägga utlänningsärenden och anställde 40 nya arbetstagare.

Handläggningstiderna har hittills hållits under tre månader tack vare de ökade resurserna.

– Anhopningen av ärenden fortsätter trots detta och blir sannolikt ännu värre under hösten och fram till årsskiftet, säger Vihervuori.

Samtidigt som antalet utlänningsärenden har blivit större ökar också antalet klagomål om rättsbiträden. HFD uppger att i år och i fjol har åtta jurister och en advokat anmälts hos advokatförbundets tillsynsnämnd. HFD övervakar både förvaltningsdomstolarnas och rättsbiträdenas verksamhet.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning