HFD: Personliga omständigheter ska beaktas i asylbesluten

Prejudikat. HFD har publicerat fyra beslut som gäller möjligheten till avvisningar till Afghanistan. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat fyra beslut som gäller säkerhetsläget och möjligheten till intern flykt i Afghanistan. Två av besluten avgjordes till de asylsökandes fördel.

HFD publicerade på fredagen fyra årsboksbeslut som gäller dels säkerhetsläget och dels möjligheten till intern flykt i Afghanistan. Besluten fungerar som prejudikat för motsvarande beslut i framtiden.

HFD konstaterar att säkerhetsläget i Afghanistan varierar stort över tid och plats, och ibland räcker säkerhetsläget som sådant som anledning till att inte återvända till hemorten. I de fall då det inte räcker ska också personliga omständigheter vägas in i beslutet, fastslår HFD.

Två av de färska besluten gäller säkerhetsläget, varav det ena gällde säkerheten på den asylsökandes hemort och det andra gällde säkerheten för resvägen. Det förstnämnda avgjordes till de asylsökandes fördel, såväl på grund av säkerhetsläget som på grund av personliga omständigheter. I det andra fallet, som gällde säkerheten under resan, förblev Migrationsverkets negativa beslut i kraft.

Familj får stanna

De två övriga besluten gällde barnfamiljers möjlighet till intern flykt till Kabul. HFD anser inte att säkerhetsläget i Kabul i sig är så allvarligt att det skulle hindra återvändande, och därför var det familjernas personliga omständigheter som avgjorde.

Den ena familjen hade bott i Afghanistan före ankomsten till Finland och hade band också till Kabul, och därför ansåg HFD att familjen kunde återvända dit. Den andra familjen hade, förutom mannen i sin barndom, aldrig bott i Afghanistan utan i Iran. Familjen har inga band till Afghanistan eller Kabul och har dessutom släktingar som bor lagligt i Finland. I den här familjens fall godkände HFD besvären och ansåg att en avvisning hade varit orimlig och att familjen ska beviljas internationellt skydd i Finland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03