HFD ger Sametingets valnämnd fel – de hade inte rätt att frånta personer rösträtt

FN:s människorättskommitté har tidigare kritiserat Finland för att ha brutit mot samernas rättigheter. Enligt kommittén ska det vara upp till samerna själva att besluta vem som ska få officiell status som same. Bild: Jonne Sippola

Det var olagligt av Sametingets valnämnd att stryka 94 personer från sin vallängd, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Personerna måste nu återupptas i vallängden – samernas lista med röstberättigade personer i sametingsvalet. Det avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) på torsdagen. Bland personerna som strukits finns också en nuvarande ledamot av Sametinget.

– Valnämndens beslut ska upphävas och undanröjas, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande.

Att upptas i samernas vallängd innebär i praktiken att bli erkänd som same. Sametinget är samernas högsta beslutande organ och de som upptas i vallängden får rätt att rösta och ställa upp i sametingsval. För att bli upptagen krävs att man uppfattar sig som same och har eller har haft samiska som hemspråk.

Sametinget och HFD har redan tidigare varit oeniga om vem som ska få officiell status som same. De 94 personer som Sametingets valnämnd strukit från listan är sådana som HFD åren 2011 och 2015 lagt till. Sametingets valnämnd har rättfärdigat sitt strykningsbeslut med så kallad självkorrigering, men HFD slår nu fast att domstolsbeslut inte kan åsidosättas för självrättelse.

"Man respekterar inte vår självbestämmanderätt"

Domstolens beslut visar att man inte respekterar samernas självbestämmanderätt, säger Heikki Paltto, vice ordförande i Sametingets styrelse.

– Man respekterar inte heller FN:s linje, som bekräftar samernas självbestämmanderätt, säger han.

FN:s människorättskommitté har tidigare gett samerna rätt och kritiserat Finland för att ha brutit mot samernas rättigheter. Enligt människorättskommittén har HFD inte rätt att besluta vem som ska få officiell status som same, utan det ska vara upp till samerna.

Sametinget har 21 ledamöter och 4 ersättare som utses genom val för fyra år i taget. Nästa val är i september.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning