HFD avgjorde saken: en kör är ingen orkester

Laglösa. Helsingfors kammarkör är ingen orkester och kan därför inte få statsandelar. Det har nu också Helsingfors förvaltningsdomstol slagit fast. Bild: Markku Pihlaja

En detalj i den nuvarande teater- och orkesterlagen har blivit rättssak. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Helsingfors kammarkör inte kan få statsstöd – eftersom kören inte är någon orkester.

Ärendet går tillbaka till 2014 då Helsingfors kammarkör ansökte om statsstöd från Undervisnings- och kulturministeriet med stöd av teater- och orkesterlagen.

När kören fick avslag på sin ansökan, med hänvisning till att kören inte uppfyller kraven i andra paragrafen, överklagade kören till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt HFD:s beslut från i måndags har ministeriet tolkat lagen rätt och riktigt.

Varför ville ni överklaga? Säger inte bondförnuftet att en kör inte är någon orkester?

– Vi upplevde helt enkelt att ministeriets motivering inte var tillräcklig. Därför ville vi pröva tolkningen i rätten, säger körens verksamhetsledare Martti Anttila.

Tänjbart begrepp

Kammarkören framhöll i sin yrkan att ministeriet har tänjt på orkesterbegreppet redan tidigare och godkänt många andra aktörer än traditionella symfoniorkestrar i statsandelssystemet. På samma sätt som både stråkkvartetter och folkmusikgrupper dugit som orkestrar, kunde en professionell kammarkör uppfattas som vokalorkester, resonerade man.

Men enligt ministeriet kan en kör inte liknas vid en orkester. Det väsentliga är att man i en orkester spelar på instrument, medan man i en kör sjunger. På så sätt skiljer sig en orkester och kör från varandra.

Ensembler och ensembler

Ministeriet framhåller också att man, när teater- och orkesterlagen trädde i kraft 1993, tänkte sig att 23 orkestrar och andra ensembler skulle omfattas av lagen, och att begreppet orkester således syftar på också andra ensembler än symfoni- och kammarorkestrar som leds av dirigenter och som framför västerländsk konstmusik.

Men den här motiveringen upplever Helsingfors kammarkörs konstnärliga ledare, professor Nils Schweckendiek, som ytterst problematisk.

– När man läser Högsta förvaltningsdomstolens domslut inser man att begreppen ensemble och instrumentalensemble (fi. yhtye och soitinyhtye) blandats ihop. Först hänvisar ministeriet till beredningen av lagen och skrivningen om 23 orkestrar och andra ensembler, men när det gäller körer framhåller man bara att en kör inte är en instrumentalensemble. Enligt min uppfattning är en kör en ensemble.

– Pudelns kärna är att lagen inte definierar vad en orkester är. Vi är inte en symfoniorkester, men många andra icke-symfoniorkestrar har också kunnat få statsstöd. Statsandelar har sedan tidigare beviljats åt ensembler där man både spelar och sjunger, till exempel barnmusikorkestern Loiskis och folkmusikorkestern Tallari, så vi har inte riktigt förstått var gränsen skall dras. För mig förefaller det som om man varit lite mera intresserad av att bevaka nuvarande intressen än att utfärda rättvisa beslut för vår del, spekulerar Schweckendiek.

Det aktuella utslaget gäller ministeriets beslut om finansiering av teater- och orkesterverksamhet 2015. Helsingfors kammarkör ansökte också om statsstöd för år 2017, men fick liksom tidigare år avslag. Även det beslutet har överklagats till domstol.

"Extremlegalistiskt"

Också enligt Pauli Rautiainen, docent i statsrätt och biträdande professor i offentlig rätt vid Tammerfors universitet, är utslaget högst problematiskt.

– Utslaget kunde potentiellt ha varit obetydligt, om HFD hade nöjt sig med att konstatera att ministeriet har stora befogenheter och att Centret för konstfrämjande förordade att inga nya aktörer skulle upptas i statsandelssystemet. Det besvärliga är att ministeriet i stället har gått in på ett extremlegalistiskt spår, där man styr in diskussionen på lagtekniska nyanser, när man börjar definiera vad en orkester är. Och tyvärr följer HFD efter. Lyckades domstolen i definitionen av en orkester? Inte riktigt. Det är helt enkelt ingenting som skall avgöras i en domstol. Nu kan körens jurist hävda att kören har spelat så och så många verk med triangel och då infinner sig följande fråga, hur många gånger man måste spela på triangeln för att räknas som orkester. Utslaget överraskar mig inte, men är likväl en stor besvikelse.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning