HFD: Afghanska mannen borde ha fått asyl

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Migrationsverket och Förvaltningsdomstolen handlade fel när en afghansk man nekades asyl. Nu måste Migrationsverket ändra på beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har behandlat ett ärende som gäller en afghansk man som nekats asyl i Finland. HFD anser i sitt avgörande på torsdagen att Migrationsverket och Helsingfors förvaltningsdomstolen begick fel när fallet behandlades.

Enligt Migrationsverket var det möjligt för den 19-åriga mannen som kände fruktan för förföljelse i sin hemprovins Wardak att lagligt förflytta sig till Kabul och bosätta sig där. Av den anledningen ansåg Migrationsverket att mannen inte var berättigad till asyl i Finland.

Migrationsverkets beslut överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol med motivering att mannen var ung och saknade kontakter i Kabul. Därtill är han shiamuslim och tillhör hazarbefolkningen, vars säkerhetssituation har försämrats på sistone. Förvaltningsdomstolen avslog besvären.

HFD godtar i princip Migrationsverkets och förvaltningsdomstolen motiveringar, men medger att det försämrade säkerhetsläget för shiamuslimska hazarer är ett problem. I och med att mannen i praktiken inte kunde vistas tryggt i Kabul borde han ha fått asyl i Finland.

Ärendet skickas nu tillbaka till Migrationsverket, som bör korrigera beslutet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00