Hetta och hällregn har naturliga orsaker

Att skylla resultatet av allvarliga hydrologiska samhällsplaneringsfel på koldioxidutsläpp är inte rätt trots att det är politiskt korrekt.

Enligt NASA:s satellitmätningar är den globala medeltemperaturen just nu aningen lägre än långtidsmedelvärdet. Varmt för årstiden är det i Nordamerika, Kanada, Nordeuropa och västra Sahara. Kallt för årstiden är det i Latinamerika, Indien, Grönland, Sydafrika, Sibirien öster om Ural, Australien och på Sydpolen.

Enligt Ursula von der Leiden, Europeiska kommissionens ordförande, beror rekordhettan och översvämningen i Tyskland på klimatförändring. Men de kan knappast bero på av människan orsakad global uppvärmning, utan på en omfördelning av värmen som skett trots att globen inte är exceptionellt varm för tillfället. Högtrycken har stagnerat i norr, vilket är en naturlig återkommande företeelse.

Översvämningar i Tyskland är inte ovanliga, och regnmängden som åstadkom översvämningen inte hellre ovanligt stor, sådana mängder har regnat lokalt i Tyskland många gånger tidigare. Otur var att regnmassorna träffade området runt floden Ruhr som är extra känsligt.

På nätet finns många flyg- och satellitbilder från området före och efter katastrofen. Man ser hur vattnet har expanderat på områden som tidigare uppenbart har varit flodens normala expansionsområden, det är flacka partier som svänger på utsidan runt kullar som under högvatten tidigare bildat holmar. Men nu är dessa områden bebyggda med småstadsbebyggelse, hus, industrier, stormarknader och stora asfalterade parkeringsplatser. Flodens kapacitet har höjts genom att man byggt vallar längs stränderna då man klämt in floden i en smal fåra på insidan av kullarna.

Jag har inte sett beräkningar på hur mycket vatten den invallade floden kan transporterna vid en extrem situation som statistiskt kan inträffa säg, en gång på femtio år. Vid överoptimistisk, men otillräcklig dimensionering måste man räkna med att bebyggelsen översvämmas med vatten i medeltal vart femtionde år.

Huruvida översvämningarna blir vanligare i framtiden återstår att se. Men att skylla resultatet av allvarliga hydrologiska samhällsplaneringsfel på koldioxidutsläpp är inte rätt trots att det är politiskt korrekt.

De som krävt och bestämt att Tysklands kärnkraftverk måste rivas är stora klimatsyndare om koldioxidutsläpp verkligen är boven i dramat.

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent i miljövårdsteknik, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning