Hetemäki-gruppen: Långsiktiga satsningar behövs för Finland efter coronakrisen

Martti Hetemäki på väg in för att presentera arbetsgruppens rapport på måndagen. Bild: Statsrådets kansli/SPT

En utvecklingsstrategi i tre etapper som är tydlig och genomtänkt, men som också kan ändras ifall exempelvis en ny epidemivåg kommer. Det är vad Finland behöver för att ta sig ur coronapandemin.

Finland behöver en strategi i tre steg för att återhämta sig från de skador som coronapandemin förorsakar samhället och ekonomin. Det framgår av den rapport som en arbetsgrupp under ledning av statssekreterare Martti Hetemäki tagit fram, och vars andra del alla ministeriers kanslichefer presenterade på måndagen.

De tre stegen är att underhålla, att efterbehandla och att bygga upp samhället igen. Hetemäki säger att faserna delvis går in i varandra och att många nu kan tänka att det är för tidigt att börja prata om den andra fasen.

– Vi är ännu inte i det läget att viruset övervunnits, men samtidigt måste vi i god tid börja förbereda oss på att möta de långsiktiga utmaningarna, såsom klimatförändringen och befolkningens åldrande, säger Hetemäki.

Rapporten överlämnades till regeringen på måndagen och den ska ligga som grund då regeringen fattar beslut om kommande åtgärder i samband med coronakrisen.

Styrkor och svagheter

Finland är enligt Hetemäki i ett mer problematiskt läge än övriga nordiska länder både med tanke på landets ekonomi och på åldersstrukturen.

– Vår utgångspunkt då krisen kom var att de offentliga finanserna var i märkbart sämre skick än exempelvis i övriga nordiska länder. Och framför allt är utvecklingen av vår befolkningsstruktur svår, säger Hetemäki.

– Den ekonomiska krisen kan mätas i vad vi upplevde efter depressionen på 90-talet eller efter finanskrisen 2007-2008. Skuldsättningen kan rentav bli högre, och detta sker samtidigt som vi redan kämpar med en åldrande befolkning.

Hetemäki nämner ändå att Finland också har många styrkor. En är Finlands välfungerande förvaltning.

– Finland är känt för sin effektiva förvaltning. Samarbetet är välfungerande och gott. I kristider framhävs hur viktigt det är att krisen bemästras med säkra tag och saker som i normala fall hade ansetts viktiga måste då vänta.

En annan styrka Finland har är finländarnas kunnighet. Finland placerar sig på toppen i internationella jämförelser och det är en betydande styrka då landet ska ta sig ur coronakrisen.

Tills epidemin är förbi

Hetemäkis arbetsgrupp föreslår att man skapar en långsiktig strategi med långsiktiga mål, som bidrar till att bygga upp ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. På så vis kan landet också komma stärkt ur coronakrisen.

Eftersom det ännu råder osäkerhet kring pandemins utveckling, och eftersom det finns risk för en ny våg senare, bör strategin vara förutsägbar men samtidigt flexibel.

Den första fasen som Finland nu befinner sig i handlar om att samhället ska bidra till att individer, samfund och företag klarar sig igenom det akuta skedet av epidemin. Strävan är nu att minimera skador som kan få långsiktiga följder.

När epidemin är under kontroll och restriktioner luckras upp förordar arbetsgruppen att man i samhället satsar på att reparera skador och stärka tilltron till framtiden. Detta eftervårdsskede är viktigt inte minst för att få i gång ekonomin.

Nedskärningar och skattehöjningar kan behövas

Så snart epidemin är under kontroll och krisen kan betecknas som överstökad är det dags för återuppbyggnad, skriver arbetsgruppen i sin rapport. Detta skede handlar om att bygga vidare på samhällets långsiktiga mål och om att skapa förutsättningar för hållbara offentliga finanser.

Rent konkret anser arbetsgruppen bland annat att det under epidemins eftervård är motiverat för staten att ta mer lån för investeringar och att fortsätta genomföra strukturella reformer av arbetsmarknaden. Men även nedskärningar och skattehöjningar är verktyg som behövs, skriver arbetsgruppen.

Till eftervården bör enligt arbetsgruppen också höra specifika satsningar på ungdomars sysselsättning och välbefinnande och på utbildningsmöjligheter.

Återuppbyggnaden kan enligt arbetsgruppen med fördel drivas med ekologiska förtecken, med målet att nå ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning