Heta sexualiserade verk på Mälkkis första HSO-skiva

Chefsdirigenten Susanna Mälkki utvinner en myriad av nyanser ur Béla Bartóks mångfasetterade sceniska partitur på första skivan med HSO. Bild: Niklas Tallqvist

Helsingfors stadsorkester står för en järndos av Béla Bartóks sceniska musik på första skivan med Susanna Mälkki.

Det är ett smärre under att Béla Bartók (1881–1945) över huvud taget fick något till stånd åren 1917–1919 med tanke på hur ångestfylld han var. Samtidigt som han led av dåligt hälsotillstånd tyngdes h...