Het debatt om EU:s "atombomb" mot Ungern

Tuffa ord från båda håll är att vänta när det rättsliga läget i Ungern debatteras av EU-parlamentet och landets premiärminister Viktor Orbán. Kritikerna hoppas på en formell EU-process mot de styrande i Budapest – som talar om en "häxjakt"

Klockan 15 ska EU-parlamentets ansvariga i frågan, den nederländska miljöpartisten Judith Sargentini, förklara varför hon anser att det är dags att ställa den ungerska regeringen till svars.

– Sedan valet i april har saker inte blivit bättre. Regeringen kör på i full fart för att begränsa demokratin, rättsstatsprinciperna och respekten för grundläggande rättigheter i Ungern, sade Sargentini när tisdagens debatt spikades i somras.

Kritiken gäller en hel rad punkter om allt från oberoende domstolar och universitet till hanteringen av asylsökande och migranter och oberoende organisationers möjlighet att verka i landet. Sargentini vill nu att EU-parlamentet för första gången använder sig av EU:s "atombomb" och drar i gång den formella process som i slutändan kan innebära att ett medlemsland tillfälligt blir av med sin rösträtt i EU-sammanhang.

Häxjakt?

Ungern biter dock ifrån.

Premiärminister Viktor Orbán är på plats i Strasbourg för att svara på kritiken och själv tala till ledamöterna. Regeringen har lagt fram en 109-sidig förklaring där punkt efter punkt avvisas.

– Vi har alltid sagt att det här en häxjakt. Det är ett desperat försök från vänstervridna politiker som försöker sätta upp en tribunal, sade regeringstalesmannen Zoltán Kovács till journalister i Bryssel i måndags.

Konservativa avgör

En nyckelroll i sammanhanget spelas av EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP där bland andra svenska M och KD ingår – men även Orbáns regeringsparti Fidesz.

I onsdagens omröstning krävs två tredjedelars majoritet för att dra i gång den så kallade artikel 7-process som föreslås. Inom EPP finns dock många olika åsikter om hur man borde göra.

EPP:s gruppledare Manfred Weber sade i en intervju med tyska tidningen Bild i måndags att han förväntar sig att Ungern "visar kompromissvilja", men har samtidigt varnat för att man inte kan förhandla om grundläggande värderingar.

I artikel 7 i EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra i gång ett särskilt förfarande när det finns "en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2".

Det som nämns i artikel 2 är bland annat "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

Ett artikel 7-förfarande har hittills bara dragits igång en enda gång – då EU-kommissionen i vintras inledde en process mot Polen, med anledning av landets agerande kring konstitutionsdomstolens behörighet, tillsättande och pensionering av domare. Processen pågår fortfarande och har ännu inte lett till ett läge där EU:s medlemsländer fått ta ställning till om det verkligen finns "en klar risk" för att landet åsidosätter EU:s värderingar.

I artikel 7 stipuleras fyra steg:

* 1) fastställande att det finns "en klar risk" för att ett land åsidosätter värdena. Behöver göras av minst fyra femtedelar av övriga EU-länder.

* 2) fastställande att ett land verkligen åsidosätter värdena. Ska göras enhälligt av samtliga övriga EU-länder utom det utpekade landet.

* 3) beslut att tillfälligt upphäva exempelvis landets rösträtt. Måste också göras enhälligt.

* 4) beslut att ändra eller återkalla tidigare åtgärder.

Källa: Lissabonfördraget

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning