Hessu och Matti vet när isen håller utanför Helsingfors – men lita inte på dem

Under de stränga vintrarna på 80-talet kunde det vara två meter is utanför Helsingfors. – Och isen gick ända till Tallinn, minns Matti Mielonen. Fjolåret var exceptionellt då havet var öppet hela tiden. Bild: Karl Vilhjalmsson

Det sägs att isen ska vara minst 5 centimeter tjock för att bära en vuxen person. Men pilkare brukar klara sig med 1-2 centimeter. Helsingfors främsta fiskeduo vet vad man ska akta sig för, och var man får röra sig för tillfället.

Ingen har rört sig lika mycket på isarna utanför Helsingfors som Heikki "Hessu" Huttunen och Matti Mielonen. Mielonen behöver bara ta några steg på isen för att kråkor, gråtrutar och havsörnar ska kän...