Hertzberg får pris av Svenska Akademien för Björlingbiografi

Fredrik Hertzberg. Bild: Cata Portin

Fredrik Hertzbergs Björlingbiografi och Jens Liljestrands Moberbiografi får pris ur Axel Hirschs testamentsfond.

Litteraturvetaren och kritikern Fredrik Hertzberg får 125 000 kronor (cirka 12 500 euro) ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond för biografin "Mitt språk är ej i orden": Gunnar Björlings liv och verk (utgiven av SLS/ Appell förlag 2018) meddelar Svenska Akademien. Priset instiftades 1967 och ska tilldelas en författare av "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete".

Också den svenska författaren Jens Liljestrand får pris på samma summa ur samma fond, Mannen i skogen: en biografi över Vilhelm Moberg (Bonniers 2018).

Dessutom tilldelar Svenska Akademien arkitekten och poeten Björner Torsson ett extra pris på 100 000 ur institutionens egna medel.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning