Herrklubbar och Donner

Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor.

En kommentar till "feministen" Jörn Donner som i HBL (5.5) skriver om herrklubbar: Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor. Möjligheterna till att roa sig och sedan smita och glömma bort alltsammans blir betydligt fler. Likaså är det uppenbart att då dylika kulturprofiler får stort utrymme i massmedier och får komma med på vallistor är arbetet för jämställdhet endast i sin linda i landet.

Klas Andersson Esbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03