Herrklubbar och Donner

Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor.

En kommentar till "feministen" Jörn Donner som i HBL (5.5) skriver om herrklubbar: Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor. Möjligheterna till att roa sig och sedan smita och glömma bort alltsammans blir betydligt fler. Likaså är det uppenbart att då dylika kulturprofiler får stort utrymme i massmedier och får komma med på vallistor är arbetet för jämställdhet endast i sin linda i landet.

Klas Andersson Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning