Herrklubbar och Donner

Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor.

En kommentar till "feministen" Jörn Donner som i HBL (5.5) skriver om herrklubbar: Jag förstår nog att Donner trivs bra i herrklubbar med kvinnor. Möjligheterna till att roa sig och sedan smita och glömma bort alltsammans blir betydligt fler. Likaså är det uppenbart att då dylika kulturprofiler får stort utrymme i massmedier och får komma med på vallistor är arbetet för jämställdhet endast i sin linda i landet.

Klas Andersson Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46