Herrar generaler – vakna upp ur törnrosasömnen!

Bild: Wilfred Hildonen

Årskullarna blir mindre, den psykiska ohälsan ökar och beväringarna är av allt sämre virke. Försvarsmakten och politikerna måste verkställa plan B om Finlands försvarsberedskap ska kunna bibehållas.

Det kan inte komma som en överraskning för Försvarsmakten och de politiska beslutsfattarna hur landet ligger. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Nativiteten har sjunkit med hela 25 procent under det...