Henriksson vill stoppa alkohollagen på måndag – "Det är något ruttet i processen"

Anna-Maja Henriksson anser att Samlingspartiets smusslande kring den nya alkohollagen är en skandal och att lagen måste stoppas i andra behandlingen på måndag. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser att den nya alkohollagen är under all kritik. Regeringen väljer medvetet att stifta en dålig lag för nå sina egna politiska mål, säger hon. I grunden handlar allt om Alkos monopolställning.

–  Det är något ruttet i den här processen, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).

Det är dagen efter att riksdagen röstat igenom innehållet i regeringens förslag till ny alkohollag. Fokus i diskussionen hittills har varit den planerade höjningen av alkoholprocenten för de alkoholdrycker som får säljas i matbutiken, från 4,7 till 5,5 volymprocent.

Nu när innehållet är godkänt i första behandlingen följer andra behandlingen på måndag. Då röstar riksdagen om att godkänna eller förkasta hela lagen.

I SFP röstade 7 av 10 riksdagsledamöter mot den nya alkohollagen. De som röstade mot lagen var Eva Biaudet, Thomas Blomqvist, Anna-Maja Henriksson, Mats Löfström, Mikaela Nylander, Mats Nylund och Veronica Rehn-Kivi.

I Samlingspartiet röstade endast Pertti Salolainen mot alkohollagen. 2 röstade blankt och 35 för.

Centern splittrades så att 19 röstade mot och 29 för. 1 röstade blankt.

Ville Skinnare var den enda som röstade för lagen i Socialdemokraterna. 33 röstade mot, 1 blankt.

I Blå framtid röstade 12 för lagen, 4 mot och 2 blankt.

I De gröna röstade 4 för lagen, 10 mot och 1 blankt.

Markus Mustajärvi var den enda i Vänsterförbundet som röstade för lagen. De övriga 11 riksdagsledamöterna röstade mot.

Sannfinländarna var överlag för lagen. 13 röstade för och 4 mot.

Kristdemokraterna var det enda partiet där alla 5 ledamöter var mot lagen.

Regeringspartierna anser att omröstningen kommer att gå på samma sätt som på fredagen, men i och med att regeringspartierna sprack är det långt ifrån självklart. Det kan mycket väl hända att riksdagen stoppar lagen och då förblir procentgränsen i matbutikerna 4,7.

Lagen måste stoppas

Henriksson anser att lagen måste stoppas. Höjningen av volymprocenten kan ha negativa folkhälsoeffekter, men det är ändå inte det viktigaste.

Enligt henne har Samlingspartiet manipulerat beredningsprocessen så att frågan om distansförsäljning förblir oklar. Med distansförsäljning avses att man beställer alkohol från utlandet per internet. Det riskerar att skapa en oreglerad alkoholmarknad vid sidan om den statliga. Och därmed äventyras Alkos monopolställning.

–  Beredningen är under all kritik, regeringen är medveten om att det finns en stor lucka i lagen. Vår uppgift som riksdagsledamot är att stifta lagar, inte att fly vårt ansvar. Vi är inte valda för att låta bli att ta ställning och passa bollen till Högsta domstolen. Det är vår skyldighet att lösa den här frågan, säger Henriksson.

Ifall frågan om distansförsäljning inte kan lösas genom en tydlig lagstiftning kommer den att avgöras med prejudikat av Högsta domstolen. Det innebär att man flyttar den lagstiftande makten från en statsmakt till en annan.

–  Samlingspartiet har drivit på den här frågan och Centern har böjt sig. De blå har ingen mission längre i regeringen. Det här handlar om att Samlingspartiet medvetet vill ha en otydlig lagstiftning, säger Henriksson.

Spela med öppna kort

SFP:s ordförande anser – i likhet med andra – att Samlingspartiet borde vara öppet om sina mål. Ifall man vill komma åt Alkos monopol så bör man säga det rakt ut.

–  Grundlagsutskottet var tydligt om att social- och hälsovårdsutskottet bör ta ställning i frågan om distansförsäljningen, men det har man valt att inte göra. I social- och hälsovårdsutskottet vägrade regeringens ledamöter att gå med på att höra fler sakkunniga, de röstade ner förslaget, säger Henriksson.

–  Oppositionen ville fortsätta att höra sakkunniga. Man ville ha ett utlåtande från Alko och Social- och hälsovårdsministeriet. Regeringens ledamöter torpederade det här.

För Henriksson är det uppenbart att regeringen inte ville ha så bra lagstiftning som möjligt. Därför anser hon att den måste stoppas på måndag innan det är för sent.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning