Henriksson vill sätta skattepengar på att omvända vaccinmotståndare

Anna-Maja Henriksson (SFP) anser att läget är alarmerande i Österbotten, där till exempel endast 83 procent av barnen födda 2013 har fått MPR-vaccin. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson föreslår ett treårigt vaccinationsupplysningsprojekt för att förbättra kunskaperna om vaccinationer, i synnerhet i Österbotten. Hon har lämnat in en budgetmotion där hon föreslår 100 000 euro för att öka upplysningen i Österbotten.

En utredning från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att täckningsgraden mot mässling, påssjuka och röda hund ligger under 90 procent på många håll i Österbotten. Det gäller barn födda mellan åren 2012 och 2014.

Familjer i regionen har förhållit sig skeptiska till MPR-vaccinet som skyddar mot dessa sjukdomar på grund av eventuella bieffekter. I Jakobstadsregionen har endast ca 83 procent av barnen födda 2013 fått MPR-vaccinet.

– Siffran är alarmerande låg och har orsakat en hög smittorisk för till exempel mässling. För att vi ska uppnå en god vaccinationsnivå i hela landet behövs upplysning och effektiverad information, speciellt i Österbotten, säger Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

För att smittorisken ska försvinna borde vaccinationsgraden vara 95 procent. I hela landet är genomsnittet nu 94,8 procent. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46