Henriksson vill ha författningsdomstol – "Man kan inte längre lita på att de lagar riksdagen stiftar är grundlagsenliga"

Anna-Maja Henriksson är upprörd och besviken efter utskottets beslut om jourreformen. Bild: Heikki Saukkomaa

Cirkusen kring jourreformen i riksdagen visar att man inte längre kan lita på att de lagar riksdagen stiftar är grundlagsenliga. Därför behövs det en författningsdomstol i Finland, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Jag har hittills tyckt att vi klarar oss utan. Efter den här omröstningen har jag ändrat åsikt. Nu har regeringen visat att vi inte kan lita på att de lagar som kommer ut härifrån är grundlagsenliga, säger Anna-Maja Henriksson.

Riksdagen röstade tidigare i dag ner ett förslag om att skicka social- och hälsovårdsutskottets betänkande om jourreformen tillbaka till grundlagsutskottet för att kolla om tillägget om språklig service fyller grundlagsutskottets krav.

– Det talar om att man egentligen är rädd för att få ett resultat som inte är i samklang med det som regeringen eftersträvar. Det är allvarligt. Då kan jag inte göra något annat än dra den slutsatsen att politiken nu har stigit in i grundlagsutskottet, säger Henriksson.

Hon säger att hon är oerhört besviken på regeringens agerande.

– Hade man skickat det tillbaka till grundlagsutskottet skulle alla ha sagt att det är slutsnackat.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54