Henriksson vill effektivera systemet med besöksförbud

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson vill se över det nuvarande systemet med besöksförbud. Hon påtalade behovet i samband med SFP:s partifullmäktigemöte som hålls på lördagen i Tammerfors. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Enligt SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson behövs åtgärder som förbättrar offrens ställning.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika sätt att förbättra besöksförbudens effektivitet. Målet är att minska brott mot besöksförbud och öka säkerheten särskilt för dem som har utsatts för våld i nära relationer. Arbetsgruppen ska bland annat bedöma behovet av att införa elektronisk övervakning.

– Besöksförbud finns till för att förhindra upprepat våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att vårt system har sina brister. Därför måste vi förbättra offrens ställning och hitta nya metoder för att besöksförbudet ska fungera bättre, säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Henriksson vill bland annat att arbetsgruppen granskar ansökningsavgiften för besöksförbud för att trygga möjligheten att ansöka om besöksförbud oavsett ekonomisk ställning. Hon vill också ta itu med så kallade riktade trakasserier.

– Riktade trakasserier bör tas på största allvar. Hela vår samhällsordning bygger på att våra myndigheter och våra domstolar kan agera fritt. Att politiker vågar säga sin åsikt och att journalisterna vågar granska känsliga ämnen.

Henriksson uttalade sig om behovet att reformera systemet med besöksförbud i samband med SFP:s partifullmäktigemöte som hålls på lördagen i Tammerfors.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning