Henriksson: "Sättet att arbeta liknar inget vi är vana vid"

Bild: Vesa Moilanen

De spänningar som råder i riksdagen är inte längre normala, anser Anna-Maja Henriksson (SFP) om de uppbragta stämningarna efter att behandlingen av budgetramen blåstes av i social- och hälsovårdsutskottet. – Det leder till att man inte längre vet vad man kan lita på.

Spänningarna i riksdagen och pressen på tidtabellen i vårdreformen har lett till oro, och bland annat till att oppositionsgrupperna i social- och hälsovårdsutskottet slog larm den här veckan, efter att regeringspartierna stoppat utskottets fortsatta behandling av budgetramen.

Tidtabellen är så pressad att utskottet jobbar för högtryck under sextimmarsmöten. I onsdags röstade dessutom utskottet om huruvida man skulle avbryta behandlingen av budgetramen. Regeringspartierna kunde med sin majoritet hindra att utskottet skulle fortsätta behandla budgetramen – något det annars brukar göra.

Det är inte friskt, anser SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det är ett av de viktigaste instrumenten då det gäller vilka pengar som finns och vad de räcker till inom vården, säger Henriksson.

Hon tolkar att oron är så stor i regeringen att man tappat fotfäste, då man hindrat ett utskott att göra vad det borde.

– Vad är sedan följande ärende som man inte vill att skall behandlas? Om regeringen alls vill visa att det tror på sin reform borde de blåsa av spelet och se till att riksdagen får jobba med den tid det tar.

Henriksson oroar sig också för att det drabbar människors tillit till riksdagens arbete.

– Hela sättet att arbeta i riksdagen börjar ta sådana former att det inte liknar något vi är vana vid.

Spänningarna gav upphov också till debatt under riksdagens frågetimme, där ledamöterna bland annat reagerade på den sent inkomna kalkylen från Finansministeriet, som visade att valfrihetslagen inte medför besparingar. Regeringens mål är att spara tre miljarder på sikt genom vårdreformen.

– Visst ger vi alla utskott arbetsro, sade finansminister Petteri Orpo (Saml) på frågetimmen och menade att riksdagsbehandlingen får ta den tid den tar.

Samtidigt sade han ändå att reformen måste fås från riksdagen "i rimlig tid".

Också regeringens webbsidor om landskapen, som enligt Suomen Kuvalehti kostat över en halv miljon, har väckt reaktioner och diskussion om huruvida regeringen ägnar sig åt imagepåverkan eller information. Statsrådet har försvarat det med att kommunikationen ska göras med framförhållning även om lagarna inte klubbats igenom.

Henriksson tycker inte att stilen är passande.

– Riksdagen har inte ännu sagt sitt om det här. Det är en bottennotering, en nedvärdering av riksdagen, anser Henriksson.

Förfarandet i social- och hälsovårdsutskottet, där budgetrambehandlingen avbröts, har förts vidare till talmanskonferensen. De grönas Outi Alanko-Kahiluoto sade att hon inte sett något liknande förfarande under sina elva år i riksdagen, och oppositionsledamöterna i utskottet konstaterade också att det hade funnits mycket att granska i budgetramen som gäller vårdreformen. Regeringspartiernas ledamöter sade att det som avbrutits bara var behandlingen av hela budgetramen, inte de frågor som gäller vårdreformen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03